Takže tento příspěvek nehodlám nijak protahovat. Po strastiplné cestě máme všechna povolení i daňový sklad. Můžeme vyrábět, prodávat, danit, clít, pít a nadobro přestáváme klít!

Jdeme na to..